Actievoorwaarden

1. Winacties worden uitgeschreven door LULA® | Light Up Life Anywhere gevestigd te Hoogezand.
 Op winacties zijn deze actievoorwaarden van toepassing.

2. Deelname aan acties is gratis. Deelname vindt plaats wanneer je een email hebt gestuurd met de gevraagde gegevens, een inschrijfformulier hebt ingevuld Vanaf dat moment maak je kans om te winnen.

3. Iedere deelnemer kan maximaal één keer deelnemen aan een actie.

4. Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan een prijsvraag of winactie.

5. Deelnemers dienen de Reclame Code Social Media na te leven.

6. De looptijd van de actie is: vanaf 1 tot en met 31 oktober 2022. 

7. Om deel te mogen nemen, moet een deelnemer een minimumleeftijd hebben van 16 jaar. Alle andere deelnemers zijn uitgesloten van deelname.

8. De trekking van de winnaar geschiedt willekeurig en op onpartijdige wijze.

9. Winnaars worden na sluiten van een actie (uiterlijk 31 oktober 2022) persoonlijk geïnformeerd via het e-mailadres waarmee aan de actie is deelgenomen.

10. LULA kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de actie wijzigen of aanpassen tenzij dit tot nadeel van de deelnemer leidt.

11. De uitslagen vind je op de Facebook- en Instagrampagina van LULA.

12. Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.

13. De persoonsgegevens die in het kader van winacties worden verkregen, worden uitsluitend gebruikt door LULA en worden niet verstrekt aan derden. 

16. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien zal een besluit worden genomen door LULA.

17. LULA handelt met haar acties in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen

18. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

19. Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.

20. Voor vragen en/of klachten kan contact opgenomen worden met LULA, Nutsstraat 11, 9601CP te Hoogezand. T. +31 615361172 E. Info@lula.nl