Garantiebeleid

1. Met inachtneming van de onderstaande beperkingen staat Lula in voor zowel de kwaliteit van de door ons geleverde producten als voor de deugdelijkheid van het daarvoor door ons gebruikte materiaal. Niet uitwendig waarneembare gebreken aan het geleverde, welke het directe gevolg zijn van gebruik van ondeugdelijk materiaal of van fabricagefouten, zal Lula naar eigen inzicht kosteloos vervangen dan wel herstellen.

2. Indien niet anders is overeengekomen is onze garantie beperkt tot; technische gebreken aan het armatuur, die zich binnen 5 jaar na levering openbaren en verrotting van ondergronds hout, waardoor het product niet meer bruikbaar is, dat zich binnen 10 jaar na levering openbaart.

3. Reclameringen op onze garantie dient in ieder geval binnen 10 dagen nadat een gebrek als bedoeld in artikel 1 is ontstaan, schriftelijk aan Lula te worden gemeld. Bij overschrijding vervalt de garantieverplichting van Lula.

4. Wanneer er een beroep op onze garantie wordt gedaan, worden de betreffende producten pas na overleg met Lula aan Lula verzonden. Indien wij nieuwe producten leveren ter voldoening van uw reclamatie, wordt het aanvankelijk geleverde het eigendom van Lula. Op de nieuw geleverde producten zijn onze garantievoorwaarden van toepassing.

5. Gebreken ten gevolge van onjuist gebruik, gebruik voor andere dan normale doeleinden, gebrekkig onderhoud of oneigenlijk gebruik anders dan overeengekomen, vallen buiten de garantie.

6. Bij wijzigingen aan het product, zoals reparaties, die zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Lula zijn uitgevoerd of bij gebruik van andere dan de originele onderdelen, vervalt iedere aanspraak op onze garantie.

7. Weersomstandigheden en overige invloeden van buitenaf kunnen de kleur, kwaliteit en structuur van onze houten producten beïnvloeden, zoals en niet uitsluitend; uitzetting, krimping of vergrijzing. Er kunnen spanningen ontstaan waardoor het hout krom trekt of kan scheuren. De mate waarin is een natuurlijk proces en voor Lula onvoorspelbaar. Daarom is er geen garantie voor wat betreft verkleuring, scheuren of kromtrekken van toepassing. De houten Nachtzon is een natuurproduct.

Offerte aanvragen?

Ben je opzoek naar toepassingen voor jouw bedrijf of heb je maatwerk nodig? Aarzel niet en laat je gegevens achter, wij nemen dan z.s.m. contact met je op.